Se kilder og dokumentation nederst

Indrykket annonce i Ud&Se med 470.000 læsere.

Gem PDF - til print Facebook-cover

Det mener partierne

Seneste udtalelse fra partiets leder eller ordfører

FOR Lindholm

 

Inger Støjberg, DR1, 7. okt. 2022

"Det er derfor vi vil have Lindholm eller en anden øde ø."

 

Konservative, Marcus Knuth, 24. juli 2022

"Lindholm ø er… den løsning som vi mener vil afskærme beboerne fra danskerne i videst mulig omfang"

 

IMOD Lindholm

 

Venstre, Morten Dahlin, 6. marts 2023

"Lindholm er af bordet. Den er lagt i graven"

 

Alternativet, Uffe Elbæk, 11. okt. 2022

"Selvfølgelig vil Alternativet også kæmpe imod ø-ideen."

 

SF, Jakob Mark, 22. aug. 2022

"Sælg øen Lindholm til Vordingborg Kommune for én krone."

 

Nye Borgerlige, Peter Seier Christensen, 20. okt. 2022

"Det er tudetosset.. Jeg kommer hverken til at godkende stedet eller finansieringen."

 

Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, sept. 2019

"En overnatning på øen koster det samme som en overnatning på et luksushotel. Det er penge ud af vinduet."

 

Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, 19. sept. 2019

"Lindholm er spild af penge."

 

Enhedslisten, Rosa Lund, 19. sept. 2019

"Det er dejligt, at sådan et stykke pissedyrt symbolpolitik, det ryger i skraldespanden."

 

 

Har du kendskab til nyere udtalelser.. eller fra andre partier?
Så send en mail til

 

Gem PDF - til print Facebook-cover

Kilder og dokumentation

 

Færger - afgange, tilskud og egen båd

Notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg (17/12-18):

"Der vil være mulighed for færgetransport til og fra øen flere gange dagligt. Endvidere vil beboerne få reel mulighed, herunder økonomisk mulighed, for jævnligt at anvende denne transport væk fra øen.", "færgen vil skulle suppleres af en dispensations- eller tilskudsordning for beboere, hvis økonomiske midler ikke rækker til jævnlige færgeoverfarter"., "Beboerne vil som udgangspunkt kunne benytte andre transportmidler end færgen, hvis de har mulighed for det. "

Notat. Danmarks internationale forpligtigelser. Udrejsecenter Lindholm, dec. 2018

 

Besøge venner - også om natten

Svar fra Inger Støjberg til Finansudvalget (17/12-18).

"Den pågældende vil derfor også i aften- eller nattetimerne kunne opholde sig og færdes uden for indkvarteringsstedet, f.eks. for at besøge venner.."

Inger Støjberg til Finansudvalget, dec. 2018

 

91 busser

Køreplan Bus 660 R (68 stop i Kalvehave)

Køreplan Bus 669 (23 stop i Kalvehave)

 

80 tomme asylcentre

For knap tre år siden var der 98 asylcentre – nu er der 18 // Information.dk

 

Maks. 4 år i et udrejsecenter

"opholds- og meldepligten blev fundet ugyldig efter 3 år og 11 måneders varighed"

Notat om Højesterets afgørelse om tålt ophold, jan. 2017

 

Pris hvert år: 225 millioner kr.

Driftsudgifter 1,8 millioner per udlænding // Berlingske.dk

 

Underretningspligt - ophold uden for centret mellem kl. 23.00 og 6.00.

"en udlænding skal give underretning til indkvarteringsoperatøren, hvis udlændingen i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 6.00 opholder sig uden for indkvarteringsstedet".
"opholder en udlænding sig uden for indkvarteringsstedet, vil udlændingen kunne ringe til indkvarteringsstedet... og underrette om, at den pågældende ikke vil komme tilbage til indkvarteringsstedet inden kl. 23.00"
"Indkvarteringsoperatøren skal ikke give tilladelse til, at udlændingen udebliver fra indkvarteringsstedet"
"det er ikke et krav, at udlændingen oplyser hvor udlændingen i stedet vil opholde sig, eller nærmere oplyser om baggrunden"

Rigsadvokaten 2017

Andre dokumenter

 

Inger Støjberg i 2017

Svar fra Inger Støjberg til Martin Henriksen (22/8-17).

".. indkvartering af asylansøgere m.fl. på ubeboede danske øer vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsudgifter, herunder transportudgifter, i forhold til den indkvartering, der på nuværende tidspunkt er etableret og i drift.. ... Hertil kommer, at en række centre står i beredskab og kan tages i brug med kort varsel...”

Inger Støjberg til Udlændinge- og Integrationsudvalget, aug. 2017