Se kilder og dokumentation nederst

Indrykket annonce i Ud&Se med 470.000 læsere d. 2. maj 2019.

Gem PDF - til print Sæt som Facebook-cover
Gem PDF - til print Sæt som Facebook-cover

Kilder og dokumentation

 

Færger - afgange, tilskud og egen båd

Notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg (17/12-18):

"Der vil være mulighed for færgetransport til og fra øen flere gange dagligt. Endvidere vil beboerne få reel mulighed, herunder økonomisk mulighed, for jævnligt at anvende denne transport væk fra øen.", "færgen vil skulle suppleres af en dispensations- eller tilskudsordning for beboere, hvis økonomiske midler ikke rækker til jævnlige færgeoverfarter"., "Beboerne vil som udgangspunkt kunne benytte andre transportmidler end færgen, hvis de har mulighed for det. "

Notat. Danmarks internationale forpligtigelser. Udrejsecenter Lindholm, dec. 2018

 

Besøge venner - også om natten

Svar fra Inger Støjberg til Finansudvalget (17/12-18).

"Den pågældende vil derfor også i aften- eller nattetimerne kunne opholde sig og færdes uden for indkvarteringsstedet, f.eks. for at besøge venner.."

Inger Støjberg til Finansudvalget, dec. 2018

 

94 busser

Køreplan Bus 660 R (68 stop i Kalvehave)

Køreplan Bus 669 (26 stop i Kalvehave)

 

80 tomme asylcentre

For knap tre år siden var der 98 asylcentre – nu er der 18 // Information.dk

 

Maks. 4 år i et udrejsecenter

"opholds- og meldepligten blev fundet ugyldig efter 3 år og 11 måneders varighed"

Notat om Højesterets afgørelse om tålt ophold, jan. 2017

 

Pris hvert år: 225 millioner kr.

Driftsudgifter 1,8 millioner per udlænding // Berlingske.dk

 

Underretningspligt - ophold uden for centret mellem kl. 23.00 og 6.00.

"en udlænding skal give underretning til indkvarteringsoperatøren, hvis udlændingen i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 6.00 opholder sig uden for indkvarteringsstedet".
"opholder en udlænding sig uden for indkvarteringsstedet, vil udlændingen kunne ringe til indkvarteringsstedet... og underrette om, at den pågældende ikke vil komme tilbage til indkvarteringsstedet inden kl. 23.00"
"Indkvarteringsoperatøren skal ikke give tilladelse til, at udlændingen udebliver fra indkvarteringsstedet"
"det er ikke et krav, at udlændingen oplyser hvor udlændingen i stedet vil opholde sig, eller nærmere oplyser om baggrunden"

Rigsadvokaten 2017

Andre dokumenter

 

Inger Støjberg i 2017

Svar fra Inger Støjberg til Martin Henriksen (22/8-17).

".. indkvartering af asylansøgere m.fl. på ubeboede danske øer vil være forbundet med betydelige etablerings- og driftsudgifter, herunder transportudgifter, i forhold til den indkvartering, der på nuværende tidspunkt er etableret og i drift.. ... Hertil kommer, at en række centre står i beredskab og kan tages i brug med kort varsel...”

Inger Støjberg til Udlændinge- og Integrationsudvalget, aug. 2017